Shagede

De la Vikipidiya

E śingale vay shagede (prinʒarde vi sar i polìcia vaj policisturǎ) si jekh konstitutime trùpo ël manuśenqo kaj si dǐne i zor kaθar jekhe statosθe, kaj trebal te keren ël manuśen te prinʒaren o zakono thaj e krisa, te kerel laćhi butǐ te avel savorrenqe siguripen thaj sastipen thaj te na ćoren lenqe butǎ ël kriminàlurǎ, thaj te arakhen mamuj i krìma thaj o civilo desordèno. Butvar e policisturǎ keren butǐ vaś jekh foro vaj them (kaj si maj ćaćes akharde ʒandarmurǎ).

Duy Shingale ando Nevo York Foro.

Anav[editisar | modificare sursă]

O Lav Avel andar e Indo-Arianikani Chib. (Hindi Chib: सेना, Sena)