Sari la conținut

New York City

De la Vikipidiya

New York City (Romani Chib: Nevo York Foro) si yek foro ande PhSA.

O foro si o maj baro foro anθ-e Phandle Statură ël Amerićiaθar. But but milioànură manuśen ʒiven thaj beśen kothe.

O foro si les panʒ kotora kaj si: o Manhàtono, o Staten Ìzolo, i Bruklin, e Thagarnă thaj o Brònkso. O maj prinʒardo forosqo kotor si o Manhàtono, kaj si but uće khera, kaj si len but but nivelură.

O foro si but prinʒardo pala pesqo mètro. Si but droma telal e forosqe phuvăθe kaj ʒan ʒeʒeśură.

Aver butprinʒardo than anθar ël forosθe si o Kòni Ìzola, kaj si but khelnipnasqso than thaj xabepnasqe thana kaj śaj rodes xabe thaj pimata sar o butprinʒarde Hot Dogsură vaj Corn Dogsură.

O anav ël forosqo sas maj anglunes Nevo Amsterdam sosqe sas kothe jekh kolonìa kaθar e Telutne Phuvă vaj Nederlàndo.

K-o agor ël XIX-to śeliberśesqo, avile but migrantură kaθar i Èstosqi thaj Sùdosqi Èfròpăθar, thaj maśkar lenθe vi but Rroma, te aresen k-o Ellis Ìzolo. Jekh zurales vaźno simbòlo anθar kadi vrămă sas o Libertosqo Statuo.

O baro raj ël forosqo si o Eric Adams.

But televizosqe serìură si kerde te keren o dikhiben p-o forosθe. Sar egzemplo, o Spiderman, o Seinfeld, o Ninja Turtles, o Law and Order thaj kadea maj dur.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.