Valdeprado

De la Vikipidiya
Jump to navigation Jump to search
Valdeprado (Soria) Mapa.svg

Valdeprado si yek Gav kay Provinsya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya tay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.