Soriya (provinciya)

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen
Provinciya Soriya

Soriya si ekh provinciya ande Komunitatya Kastiliya thay Leon. Palal o gin e manushengo katar o bersh 2002, kathe jiven 91,487 manusha. Mashkar lende, 40% jiven kay lako sherutno foro, Soriya.