Sari la conținut

Shri Lanka

De la Vikipidiya
Shri Lanka

E Shri Lanka si yek them andi Asiya.Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.