Sarajevo

De la Vikipidiya
Sarajevo

E Sarajevo si yek foro andi Bosniya thai Hercegovina.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.