Santa María de Huerta

De la Vikipidiya
Jump to navigation Jump to search
Santa María de Huerta (Soria) Mapa.svg

Santa María de Huerta si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.