San Leonardo de Yagüe

De la Vikipidiya
San Leonardo de Yagüe (Soria) Mapa.svg

San Leonardo de Yagüe si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.