Quintana Redonda

De la Vikipidiya
Quintana Redonda (Soria) Mapa.svg

Quintana Redonda si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.