Montenegro de Cameros

De la Vikipidiya
Jump to navigation Jump to search
Montenegro de Cameros (Soria) Mapa.svg

Montenegro de Cameros si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.