Las Aldehuelas

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen
Las Aldehuelas (Soria) Mapa.svg

Las Aldehuelas si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.