Espeja de San Marcelino

De la Vikipidiya
Espeja de San Marcelino (Soria) Mapa.svg

Espeja de San Marcelino si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.