Chhibavipnasko azbalipen

De la Vikipidiya

Chhibavipnasko azbalipen si kana vakyarne le verver chhibange den duma khetanes, kana si butchhibavipen.

Ekhe chhibake shaipena te paruvel aver chhib[editisar | modificare sursă]

Lavenge denipena[editisar | modificare sursă]

Sar misalyake, ando akanutno vaxt but chhiba len lava andar i Anglezikani chhib thai ando nakhlo vaxt, i anglezikani lyas but lava andar i Latinikani thai i Franchikani.

Chhibavipnaske formenge denipena[editisar | modificare sursă]

O azbalipen shai te jal mai anglal, kana ekh chhib lel gramatikane forme andar aver chhib(a). Sar misalyake, i Nepal bhasa si ekh Sino-Tibetani chhib, ama lake vakyarne beshen mashkar vakyarnende le Indo-Irane chhibange thai lyas Indo-Irane forme. Vai i Romani chhib lyas varesave gramatikane forme andar i Elenikani chhib.

Chhibavipnasko paruvipen[editisar | modificare sursă]

O chhibavipnasko azbalipen vi shai te kerel ekh chhibake vavkyarne te paruven la pe aver chhib.

Neve chhibango kerdipen: kreolikane chhiba[editisar | modificare sursă]

Andar ekh chhibavipnasko azbalipen shai te avel ekh nevi chhib kana le manusha so nai len ekh khetani chhib beshen khetanes. Kadya shai te avel vi i Romani chhib andar verver Indo-Aryane chhiba thai diyalekturya, 11to shelbersheste.

Ekh avreste thai bi ekh avreste paruvipen[editisar | modificare sursă]

Butvar le paruvipena si numa pe ekh rig, sar i chinezika chhib paruvdyas i japonezika, ama i japonezika chi paruvdyas i chinezika.