Charlie Chaplin

De la Vikipidiya
O Charlie Chaplin prdal o berś 1916

O Baro Rromano Raj, ilin/vaj o Baro Raj o „Charlie Chaplin” (arakhlo anθ-o Londres ili ćaćeder phendo p-o Smethwick, anθ-ekh Rromano vàrdo vaj vurdòn) sas ek / jekh bareder aktòri / aktòro anθ-o Ànglo / Englàndo, thaj vov sas Rromano ćhavo. Prinʒares lesqo muj / lesqi fàca anθ- o patreto / o tasvir ? Śaj vi ke na sosqe anθ-o tasvir sas but terno o Chaplin, ferdi biś-thaj-efta berśenqo. Vov biǎndilǎs / biǎndilo anθ-o berś o 1889. Anθ-o berśa pale vov kheldǎs anθ-o filmora kaj kerdǐne o manuśenqe te asan. Adava sas anθ-o berś o 1940 ke vov jekh dǐbes poravlǎs pesqe jakha thaj phendǎs vareso sar kamas ovel (Na-i jekh ćaćutni fràza): „Me kam kerav ćingarimata ël Nacistença avdǐves” thaj kerdǎs jekh filmo kaj bućhol „O Bareder Diktatòro” kaj sas prinʒardo pal-o penqo kritikuno tèmora sar kamas ovel o ćhoriben vaj ćhorromos thaj o klasistikane ćhorro dikhimata / dikhibena. Vov sas les mustàca sar o „Adolf Hilteri”, thaj kerdǎs miśto anθa lesθe kana kheldǎs sar lesθe anθ-o filmo. Sa kadǎ, vov phendǎs paleder ke śajutno sas ke mamà-s laćho te ʒal miśto anθ-o lesqo komparativno śukeder ʒuvdiben asindos hem kerdindos miśto anθa varekasθe kana anθ-i sajekh vrjàmǎ nakhlǎs o Samudaripen.

Black Patch Park[editisar | modificare sursă]

O Black Patch Park (rromanes: pàrko „Kalo Veś”) sas o than kaj biandilo o Charlie Chaplin. Kado than si prinʒardo pal-o fàpto kë i Rromani ćel ʒivelas kothe anθ-o XIX-to śeliberś./


O/I Rudge phenel ke sas o „Esau Smith” kaj sas prinʒardo sar o Raj o Kale Veśesqo. Kana vov mulo anθ-o berś o 1901 kana 92 berśenqo sas, i „Ʒuvli öl Esausqi” sas alosardi sar Rajni öl Kale Veśesqi. O Kalo Veś sas dino e Rromane ćelesθe anθar o than te beśen kothe. I Familia Murdock sas la phuv kothe ama von lǐne i dećizia te ʒalθar anθ-i Amèrika thaj mukhlǎs i phuv vaśo Rromane manuśenqe kaj beśen hem phiraven anθ-o Anglo but berśenθar. Aver Rrom phendo „Ray Plant” phendǎs ke jekh ʒeno kaj dǎs dùma sar amerikaqo ke vov therdǎs öl phuvǎ (śaj vi sosqe sas kothe sar turisto te dikhel öl phuvǎ). Phenel pe ke o ćhavenqe ćhave öl Rromenθar anθar o Kalo Veś inke ʒiven anθ-o thana kaj si nadur kaθar o Kalo Veś.


Anθ-o ćhon jùlio kaθar o berś 2005, jekh liparibnasqi bar vaśo Rromane manuśa anθar o than sas ćhutino p-o than paś o Pàrko Kalo Veś. Anθ-ćhon màrto anθar o berś 2007, akaja bar sas lini ama pala gova sas ćhutini ekheder var / thodini maj jekh data.