Arcos de Jalón

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen
Arcos de Jalón (Soria) Mapa.svg

Arcos de Jalón si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.