Almenar de Soria

De la Vikipidiya
Almenar de Soria (Soria) Mapa.svg

Almenar de Soria si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.