Chhon (bersheski)

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

Ekh chhon si ekh kotor vaxtesko so trebul la Chhonyaki (o cheresko korpo) te truyarel ekh var i Phuv, opretele 27.3 divesa.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.