Vikipidiya:Mishto avilyan

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

Mishto Avilyan![editisar | modificare sursă]

Kadaya pajina kerdini te sikavel le neve avilenge (kana na janen mai angle sar jal lako sistemo) le aver pajine kai shai te dikhen mai but sar jal i Vikipidiya.

Vîkîpidiya[editisar | modificare sursă]

Vîkîpidiya si yekh proyekto so kamel te kiden pen janglimata pe sa e butya la lumiyake. O proyekto shirden andi ćhon Jekhtonai le 2001to bershenske la englizikani vîkîpidiyasa. Shai te avel yekh vîkîpidiya pi fiteshsavi ćhib. Akana si la mai but sar 220 enchiklopedie pe verver ćhibya (kathe shai te dikhes len). Sar kiden pen le janglimata? Varekon so janel vareso pa yekh buti, kana kamel, lekhel andi Vîkîpidiya, anda yekh artikolo. Thai nai musai te avel rejistrisime. Kadya avel but organizime infomacie kay sa e manusha shay te drabaren len. Sa o proyekto si bilovenge, vi te drabarel vi te lekhel. E love te ingeren la ando drakhalin aven andar donacie.

Sar te dav vast?[editisar | modificare sursă]

Wiki (viki) si sigo andi hawaīkani ćhib, finke sigo editisares, lekhes thai arakhes te drabares kadaya enchiklopediya. Varekai dikhes yekh phandipen te editisarel pi oprutni rig la pajinate shai te keres click thai te editisares. Vi akana, vi kadaya pajina! Sa e pajine si len yekh diskuciyaki pajina kai das duma pe kodo artikolo. Vi kothe lekhes kerindoi click pe edit. Thai ando History (Puranipen) shai te dikhes sa e editasarimata, kon kerdya len vi kana. Po shirdipnaste, shai te dabares aver artikolurya vi pajine (akana englizikane, paleder avela romane) so xalyarel so si Vikipidiya thai so na si vai sar te keres thai te laćhares yekh patrin (pajina). Vastno (importanto) si, kana lekhes, te thon (lipares) katar avel i informacia thai te na das butya le copiraitesa bi permisime.

Shai te keres artikolurya ando:

http://rmy.wikipedia.org/wiki/NavLeArtikoleske (te lekhes les kathe)

Akana sa o intermui si andi englizikani. Kana avela i romani vikipediya avela lake romano intermui. Kathe trebul te amboldas la andar i rumunikani (avela vi englizikani kana avela manusha so na janen i rumunikani).

Kana si agorisime shai te avel i romani vikipedia so palal kodya barivela le neve artikolurenca.

Akana shai te avel rumunikane neolojismurya thai ekspresie ande teksturya andar kodya so kon lekhlen ji akana si andar i Rumuniya. Pal khanch na si pherdo kathe! But vastno (importanto) si i pativ sa le romende varekathar aven len. Kashte xatyaras amen si mishto te das duma khetanes thai te ćhinavas sar si mai mishto te keras te avel yekh laćhi ćhib. Kana varekon na xatyarel vareso pa yekh artikoleste te pućhel andi diskuciaki pajina thai kon janel te lekhel kothe te xalyarel. Vi kadya shai te dikhen so lava si mai laćhe te xatyaras amen.

Mishto si vi te keres yekh account (opre) te aves mai janglo le kolavrendar kana lekhes (ramosares) vareso.