Pativ

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

Pativ si yekh but vastno (importanto) elemento ando romanipen (i romani kultura). I pativ le avre romende thai le amare romanipnaste keren le roma te jivisaren khetanes thai te na xasaven pi phuv.

E romenge phure anden kado lav andar o Indikano Subkontinento. Vi akana arakhel pes ande indo-arianikane ćhibya. O yekhto manai le laveske sas i pativ le prandime den yekh avreste.

Pe hindikanes si:

  • पति (pati) - prandime mursh, rom
  • पत्नी (patnī) - prandime juvli, romni
  • पतियार (patiyār) - pativ
  • पतिया (patiyā) - patyal