Los Angeles

De la Vikipidiya
O Rodeodrive

Los Angeles si yek foro ande PhSA. Andar e Mahal Hollywood si e Film Shtudiyorenge kay e Manusha e fedesde Filma pe e Lumiya keren.