Kristuno

De la Vikipidiya
Jump to navigation Jump to search

Kristuno si Patsepeneskre Divesa so e Kristengre Manusha selibren. Ando Kristuno shtas Yesu Kristo pre.


O Yesu shtas pre