Sari la conținut

Kristiyanismo

De la Vikipidiya

O Kristo si o mai baro religio la lumiako pala but manush kai lenpe pala leste (pashte 2.4 miliardia). Ai kodola kai si anda pachamos si akharde le Kristoske. Le shave le Devleske pachaiepe ando Jesus Kristo sar O Shav le Devlesko, ai o duito anda le trin. Si ek religio kai si andai Abrahama monotheistic, ai kodia znachil ke si ferdi iek Del. Si peske vuni ande Judea. Kodia si pala o traio ai o sicharimos le Jesus.