Kanye West

De la Vikipidiya
Kanye West ando 2009

O Ye (biando Kanye Omari West p-o 8-to jùnio 1977) si jekh amerikaqo rappèro, gilavno, gilǎnqo xramosarno thaj keritòri e diskurěnqo vi gadenqo. Jekh maśkar e maj bikinde muzikaqe artisturǎ isindoj les 160 milionǎ diskurǎ bikinde, o West lǎs 24 Grammy Awardurǎ, so si maj xanci desar enǎ manuśa kaj lǎs maj but sar les, ama khethanes e Jay-Zoça, von line maj but Grammy Awardurǎ desar sa le avere hip hop artisturǎ. Lǎs vi jekh awàrdo bućhlo o Michael Jackson Video Vanguard Award.

Le media len sama butvar pal-e vakǎrimata e Westosqe. Kerdǎs but ćingarimata pala pesqe phiravimata p-e socialne media thaj ka-e Award Showurǎ thaj avere thana, vi pala pesqe vakǎrimata p-e muzikaqe thaj gadenqe industrie, i amerikaqi politika, i rasa thaj o sklavipe. Pesqe devlikane patǎimata thaj butśundo kununipe e Kim Kardashianaça thaj pesqo bizuralo godǎqo sastipe sas vi tème anθ-e media. Anθ-o berś 2020, o West zumavlǎs bibaxtagorutnes te avel presidènto e Amerikaqo. Anθ-o oktòbro 2022, but manuśa phende ke vov sas dilo thaj vov xasardǎs but biznis—vi lesqe kolaboracie e Adidas-a, Gap-oça thaj Balenciaga-ça, palal te kerel majbut antisemitikne vakǎrimata, sar kamas-avel vi te phenel ke ći ćaćes nakhlo Holokausto.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.