Jerusalem

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen
Jerusalem

Jerusalem si o sherutno foro la Israel.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.