Jermanikani chib

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

E Jermanikani chib (pe Jermanikano Deutsche Sprache) si yek vestutni jermane, thai Indo-Europikani chib. E Jermanikani chib si e daki chib, a 100.000.000 zhene. blau

130.000.000 zhene vakeren la (sar daki chib vaj dujti chib) ande Austriya, Jermaniya, Elveciya, Danemarka, Franchiya, Beljiya, Polska, Italiya, Rumuniya, Ungariya, Rusiya, Chexiya, Sloveniya, Serbiya, Lituaniya, Latviya, Estoniya, Arxentina, Brasiliya, Namibiya, Luksemburgo, Liechtensteino thai Slovaiko.

E Jermanikani chib si ek oficialni chib ande Austriya, Beljiya, Jermaniya, Italiya, Luksemburgo, Liechtensteino, Elveciya, Europikano Ekipen, thai Vatikano foro.

Jermanikani chib ande e lumia


Styago le Europikane Ekipnasko Europikano Ekipen thai le zumavde te aven EE somdasne (membrurya) Styago le Europikane Ekipnasko
Austriya | Bari Britanya thai Nordutno Irland | Beljiya | Bulgariya | Chexiya | Chipro | Danemarka | Estoniya | Finland | Franchiya | Grechiya | Republika Irland | Italiya | Jermaniya | Latviya | Lituaniya | Luksemburgo | Malta | Olanda | Polska | Portugaliya | Rumuniya | Slovaiko | Sloveniya | Spaniya | Sveko | Ungariya

Aver zumavde thema: Kroatiya | Republika Makedoniya | Turkiya