Jermanikani chib

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

E Jermanikani chib (pe Jermanikani Deutsche Sprache) si yek vestutni jermane, tay Indo-Europikani chib. E Jermanikani chib si e daki chib, a 100.000.000 jene. blau

130.000.000 jene vakeren la (sar daki chib vay duyti chib) ande Austriya, Jermaniya, Elvetsiya, Danemarka, Franchiya, Beljiya, Polska, Italiya, Rumuniya, Ungariya, Rusiya, Chexiya, Sloveniya, Serbiya, Lituaniya, Latviya, Estoniya, Arxentina, Brasiliya, Namibiya, Luksemburgo, Liechtenstayno tay Slovayko.

E Jermanikani chib si yek ofisyalni chib ande Austriya, Beljiya, Jermaniya, Italiya, Luksemburgo, Liechtenstayno, Elvetsiya, Europikano Yekipen, tay Vatikano foro.

Jermanikani chib ande e lumya


Styago le Europikane Ekipnasko Europikano Ekipen thai le zumavde te aven EE somdasne (membrurya) Styago le Europikane Ekipnasko
Austriya | Bari Britanya thai Nordutno Irland | Beljiya | Bulgariya | Chexiya | Chipro | Danemarka | Estoniya | Finland | Franchiya | Grechiya | Republika Irland | Italiya | Jermaniya | Latviya | Lituaniya | Luksemburgo | Malta | Olanda | Polska | Portugaliya | Rumuniya | Slovaiko | Sloveniya | Spaniya | Sveko | Ungariya

Aver zumavde thema: Kroatiya | Republika Makedoniya | Turkiya