Sari la conținut

Hindipen

De la Vikipidiya

Hindus si ek religio kai pochinel ande India ai sa o pachamos kai si mai baro ande kado them. Si mai but miliardia Hindus, mai but ande India, Sri Lanka, Nepal, Mauritius, Bangladesh, Singapore ai Indonesia. Kadia kerel o hinduismo o trito zakono mai baro ande lumia, pala Kristo ai pala Islam. Ai o hinduismo sikadiol ando pachamos ande Brahman, kodo chacho manush nai les putiera te kerel e lumia sar iek manush. Brahman si o mai baro jekh. O Brahman si mai mishto te avel semno ande soste godi, ande soste godi, ande soste godi, ande soste godi, ande soste godi, ande soste godi, ande soste godi, ande soste godi si amaro raduimos kai chi mai getolpe. Sas ando Veda, Brahman sagda beshela ai avela sagda. Wo si swako fielo, numa mai but sar swako fielo, wo si kai del sa o traio. Le desh u dui zakonuria si chache, sa le dela kai si andai Hindu, ferdi le muia ai le semnuria le Brahmanoske sas chache.