Sari la conținut

Hadis

De la Vikipidiya

Hadis, so phendia sas o ramomos kai kerdia, vai kai phendia sas katar o profeto o Muhammad. Ashun mishto, so phendia o ramomos si te avel phendo ferdi iek andal kolaver kai avena pala leste. Ai e goji le profetonge kai sas ande hadis si sar iek sicharimos kai thol te haliarel e Vorba le Devleski kai tradia katar O Del. Zhanen sa kadala vorbi te zhanen le Devles, ai kodo kai sicharel kadala vorbi te haliarel mishto so mothol. E Vorba le Devleski mothol pa so kerdia O Del pala so phendiasas te haliarel, ai so mothol o zakono kai sikavel so sas shinado katar o profeto Muhammad.