Sari la conținut

Gelem, Gelem

De la Vikipidiya

Jelem, Jelem si yek gili kerdino le Yarko Yovanovichestar. Sas prinjardo sar o himno le Romengo ando 1971to bersh kay o Yekto Mashkarthemutno Romano Kongreso.


Jelem, Jelem lungone dromensa

Maladilem baxtale Romensa

A Romale katar tumen aven


A Romale, A Chavale


Sas vi man bari familiya

Mudardas la e Kali Legiya

Sa mudarde vi Romen vi Romniyan

Maskar lende vi zine chavoren


A Romale, A chavale


buter Devla le parne vudara

Te say dikhav kay si me manusha

Pale ka gav lungone dromensa

Ta ka phirav bachtale Romensa


A Romalen, A chavalen


Opre Roma isi baxt akana

Ayde mansa sa lumiyake Roma

O kalo muy ta e kale yaka

Kamava len sar e kale drakha


A Romalen, A chavalen

Avrune phandimata[editisar | modificare sursă]