Fazliya

De la Vikipidiya
Jump to navigation Jump to search

O Fazliya si ekh Romano gilavno andar e Bosniya thay Hertsegovina.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.