Sari la conținut

Dominican Republic

De la Vikipidiya
Dominican Republic

E Dominican Republic si yek them andi Kareybe. O Republik le Dominikanesko, ek foro anda le West Indies kai si ando Easto de trin anda Hispaniola, ai o duito bari izula le Gretone Antillenge kai sas phangli andek maria le Karibeske. O Haiti si ek them kai nai chachi, ai beshel pe trito rik o Westo le izulako. Le maria le Republikoske le Dominikanske xalaven katar e Cariba karing o sauto ai o pai kai zhal Atlantiko norte. Ai mashkar o Easto o gor le izulako ai o Puerto Rico nakhel pai Mona Passage, ek bari soba sas pashte 80 miles (130 km). Le isla le Turks ai Caicos si asi 90 miles (145 km) nord, ai Colombia si asi 300 miles (500 km) sauto. E amperetsia le republicoski, kai si pashe izula kai busholas Saona, Beata, ai Catalina, arakhadiol pashte dopash bari e Portugal. O kapitano nacionalo si o Santo Domingo, pe sauto foro.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.