Sari la conținut

Chhon (bersheski)

De la Vikipidiya

yek çhon si yek kotor vaxtesko so trebul la Chonyaki (o çheresko korpo) te truyarel yek var i Phuv, opretele 27.3 divesa.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.