Adradas

De la Vikipidiya

Adradas si ekh gav kay Soria (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.