São Paulo

De la Vikipidiya

E São Paulo si yek foro andi Brazil.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.