Las Vegas

De la Vikipidiya
Las Vegas

O Las Vegas si jekh fòro anθ-e SUA kaj si but prinʒardo pala lesqe lovença-khelindoj khera vaj kasinòură.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.