Kafa

De la Vikipidiya
Kafa

I kafa si jekh piimos vaj piiben kaj si les kafajin anθa-lesθe. Akaja substànco śaj aźutil tuqe te xatăres kë si tut maj but energìa vaj kë ći trebal tuqe te soves.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.