Connect-R

De la Vikipidiya
Connect-R

O Connect-R (Ștefan Relu Mihalache) si ekh Romano gilavno andar e Rumuniya.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.