Car

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen
O car

O car, i iekh organ chatau manus inda savo den al matra.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.